Ημερίδα του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων

Ημερίδα του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων

Απ’ την πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα στη Νομική Βιβλιοθήκη του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων και της Εταιρείας Ποινικού Δικαίου με θέμα «το νέο εταιρικό ποινικό δίκαιο» μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις του εταιρικού δικαίου και του νέου Ποινικού Κώδικα.