Εκδήλωση του ΔΣΑ για τη γυναίκα δικηγόρο

Μια εξαιρετική εκδήλωση του ΔΣΑ για τη γυναίκα δικηγόρο, όπου είχα την τιμή και την χαρά να παραθέσω τις σκέψεις μου! Οι γυναίκες πρέπει να έχουν ισάξια εκπροσώπηση στα συνδικαλιστικά όργανα και πρέπει να είμαστε δίπλα σε όλες εκείνες τις γυναίκες που ασχολούνται με τη συνδικαλιστική και συλλογική δράση! Αξίζουν τον σεβασμό και τη στήριξή μας!