Καλαντζάκου γράφει

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ο Χρήστος Καλαντζάκος

Το δικηγορικό γραφείο Καλαντζάκου και συνεργατών ιδρύθηκε το 1950 από τον Χρήστο Καλαντζάκο και ασχολήθηκε με τους τομείς του εργατικού, ποινικού, φορολογικού και εμπορικού δικαίου με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο πτωχευτικό δίκαιο, στην εξυγίανση υπερχρεωμένων επιχειρήσεων και στο οικονομικό ποινικό δίκαιο, τομείς στους οποίους εξακολουθεί να ειδικεύεται και σήμερα. Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 είχα ενταχθεί σ’ αυτό ως ασκούμενη δικηγόρος και εν συνεχεία ως δικηγόρος μαζί με τον πατέρα μου. Μετά τον θάνατο του Χρήστου Καλαντζάκου ύστερα από εξήντα χρόνια δικηγορίας, συνεχίζω την μακρά πορεία του γραφείου μαζί με τον παλαιό συνεργάτη μας Δημήτρη Καστριώτη και νεότερους συναδέλφους.