“Ραντάρ” με τον Τάκη Χατζή (28/1/22)

Πώς μπορούν οι οδηγοί που εγκλωβίστηκαν στην Αττική Οδό να διεκδικήσουν μεγαλύτερη αποζημίωση;

Οι εγκλωβισμένοι πολίτες είναι δυνατό να προσφύγουν διεκδικώντας περαιτέρω αποζημίωση, αρκεί να μην έχουν υπογράψει, λαμβάνοντας τις 2.000 ευρώ, ότι παραιτούνται από οποιαδήποτε άλλη αξίωση έχουν απ’ τον φορέα που ευθύνεται για τη διαχείριση της Αττικής Οδού.

Στην εκπομπή του Τάκη Χατζή εξήγησα τι ορίζει ο νόμος για τέτοιες περιπτώσεις καθώς και τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες που επλήγησαν. Ανάλογα με τη ζημιά που έχει υποστεί ο καθένας, μπορεί να ζητήσει διαφορετική αποζημίωση.