Καλαντζάκου Ακραία Φαινόμενα

“Ακραία Φαινόμενα” με τον Τάκη Χατζή (7/4/2019)

Η γυναικεία συμμετοχή στην πολιτική είναι απαραίτητη για να λυθούν πολλά προβλήματα και πάνω απ’ όλα η προνοιακή και επιδοματική πολιτική της Πολιτείας για τις γυναίκες, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στα κοινά.