Παρουσίαση προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για την Υγεία

Στην πρόληψη μέσα από ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων, την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών για όλους και ιδιαίτερη φροντίδα για τις πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού στηρίζεται το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο παρουσιάστηκε απ’ τον Κυριάκο Μητσοτάκη.