Το νέο “πτωχευτικό”, εργαλείο δικαιοσύνης και ανάπτυξης

Ο νέος νόμος για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας αποτελεί σημαντική τομή στο ελληνικό δίκαιο τόσο από νομοτεχνική όσο και από ουσιαστική άποψη. Και ανοίγει τον δρόμο στην επαναδραστηριοποίηση χιλιάδων υπερχρεωμένων συμπολιτών μας, που θα αποκαταστήσει όχι μόνο τη δική τους οικονομική αξιοπρέπεια, αλλά θα συμβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Με τον νέο νόμο συγκεντρώνονται σε ένα νομοθέτημα οι διαδικασίες πρόληψης της φερεγγυότητας (εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών και προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης επιχειρήσεων) και οι διατάξεις για την πτωχευτική διαδικασία και την προστασία ευάλωτων οφειλετών, ρυθμίσεις που ήταν διάσπαρτες σε διάφορα νομοθετήματα, με αποτέλεσμα να γεννώνται προβλήματα ερμηνείας και εφαρμογής.

Ο νόμος εστιάζεται σε τρεις άξονες: στην πρόληψη της αφερεγγυότητας με τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών για διάστημα μέχρι και 20 χρόνια (240 δόσεις) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διακανονισμού των χρεών, στην έγκαιρη αντιμετώπισή της με την εξυγίανση των επιχειρήσεων και στην οικονομική επανεκκίνηση όσων πτωχεύουν με την παροχή της δεύτερης ευκαιρίας.

Με αυτό το πλέγμα ρυθμίσεων:

-Ο νέος νόμος είναι οικονομικά αποτελεσματικός: αφενός θα περιορίσει το ιδιωτικό χρέος, αφετέρου θα αποδεσμεύσει παραγωγικές δυνάμεις προς όφελος της εθνικής οικονομίας. Καθώς υπό τις σύγχρονες εξελίξεις αυξάνεται το μερίδιο συμμετοχής της παροχής υπηρεσιών και του εμπορίου στο συνολικό προϊόν, η δεύτερη ευκαιρία θα δώσει τη δυνατότητα σε συμπολίτες μας, που ήταν “φυλακισμένοι” στον κλοιό των παλαιών χρεών τους, να δραστηριοποιηθούν και πάλι εργασιακά ή επιχειρηματικά, ενισχύοντας την οικονομία, αλλά και ξαναβρίσκοντας την οικονομική τους αξιοπρέπεια.

-Παράλληλα θα διευκολυνθούν οι οφειλέτες, που μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους, να τα διακανονίσουν σε διάστημα έως και είκοσι ετών, ρύθμιση που μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη για χιλιάδες οφειλέτες, ιδίως εάν ο τραπεζικός τομέας μετάσχει ενεργότερα στις σχετικές διαδικασίες.

-Είναι επιχειρησιακά λειτουργικός, καθώς ενοποιεί σε ενιαίο σύνολο τις διατάξεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της υπερχρέωσης και για την παροχή ευκαιρίας οικονομικής επανεκκίνησης στους ατομικά πτωχεύοντες, δίνοντας τη σχετική δυνατότητα και σε φυσικά πρόσωπα χωρίς εμπορική ιδιότητα και ενσωματώνοντας τις προβλέψεις της πρόσφατης Οδηγίας 1023/19 της Ε.Ε.

Διαπνέεται από κοινωνική ευαισθησία, καθώς παρέχει τη δυνατότητα σε όσους μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε χρονικό διάστημα είκοσι ετών και σε εκείνους, που δεν έχουν τέτοια δυνατότητα, επιχειρηματίες ή ιδιώτες, να διαθέσουν την υφιστάμενη περιουσία τους στους πιστωτές τους και να κάνουν μία νέα αρχή χωρίς να είναι δια βίου όμηροι των χρεών του παρελθόντος. Επίσης παρέχει στους ευάλωτους οφειλέτες τη δυνατότητα να μη χάσουν την κύρια κατοικία τους και να παραμείνουν για σημαντικό διάστημα σ’ αυτήν με επιδοτούμενο ενοίκιο, ώστε να μην ανατραπούν αιφνίδια οι συνθήκες ζωής τους, ενώ όσοι ορθοποδήσουν οικονομικά θα έχουν και τη δυνατότητα της επαναγοράς της.

-Αντιμετωπίζει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα των εκπροσώπων εταιρειών, που βαρύνονταν και ατομικά με εταιρικά χρέη, με αποτέλεσμα πλήθος ικανά στελέχη να αποθαρρύνονται από την ανάληψη ανώτερων διευθυντικών θέσεων. Οι εκπρόσωποι νομικών προσώπων (εταιρειών) που πτωχεύουν θα απαλλάσσονται πλέον υπό προϋποθέσεις από τα χρέη της εταιρείας που γεννήθηκαν μετά την παύση πληρωμών (κατά τη λεγόμενη “ύποπτη περίοδο”) και κατά την αμέσως προηγούμενη τριετία .

Με το τελικό του περιεχόμενο, ο νέος νόμος μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος τόσο για την παροχή δυνατότητας στους υπερχρεωμένους να κάνουν μία νέα αρχή εργασίας και δημιουργίας, όσο και για τη ρύθμιση οφειλών των ιδιωτών και την εξυγίανση των επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό, ο νόμος υπηρετεί το δίκαιο αλλά και ενισχύει την ανάπτυξη της οικονομίας, αποδεσμεύοντας τις δημιουργικές δυνάμεις των πολιτών από το βάρος των χρεών του παρελθόντος.