Η κυβέρνηση παραδέχτηκε την αποτυχία του νόμου Κατρούγκαλου

Ο νόμος Κατρούγκαλου πρέπει να καταργηθεί διότι απαιτείται η υιοθέτηση ενός ασφαλιστικού συστήματος δίκαιου, ανταποδοτικού και ανάλογου με την εισφοροδοτική ικανότητα

Η Ιωάννα Καλαντζάκου- Τσατσαρώνη, τέως αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και υποψήφια – απ’ ότι όλα δείχνουν – στην Β’ Περιφέρεια της Αθήνας, στον βόρειο τομέα, που πρωτοστάτησε στον αγώνα των ελεύθερων επαγγελματιών (γνωστό ως κίνημα της γραβάτας), για την κατάργηση του αντιμεταρρυθμιστικού ν. 4387/2016 Κατρούγκαλου, δήλωσε στο protothema.gr για την επικείμενη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών:

«Η Κυβέρνηση παραδέχτηκε τόσο την θεσμική όσο και την εισπρακτική αποτυχία του νόμου Κατρούγκαλου.

Η εξαγγελία μείωσης του ποσοστού ασφαλιστικής εισφοράς της κύριας σύνταξης στο 13,6% ουσιαστικά δικαιώνει τον αγώνα των ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Διότι αφενός παραμένει σε υψηλό οριζόντιο ποσοστό ύψους 6,9% η εισφορά ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης χωρίς καμία διαφοροποίηση παροχών αφετέρου παραμένει η απαράδεκτη τροποποίηση που ψηφίστηκε με το α. 58 του ν. 4472/2017, με την οποία θεσπίστηκε το εξωφρενικό να καταβάλλονται εισφορές και επί των εισφορών του προηγούμενου έτους, που υπολογίζονται ως εισόδημά τους ενώ είναι δαπάνη! Συνεχίζουν δηλαδή να πληρώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλιστικές εισφορές και για τις …εισφορές που πλήρωσαν την προηγούμενη χρονιά. Συγχρόνως από 1.1.2019 αυξάνεται η εισοδηματική βάση υπολογισμού των εισφορών , αφού καταργείται η έκπτωση του 15%. Συνεπώς η μείωση των καταβληθεισόμενων εισφορών δεν θα είναι μεγάλη. Ο νόμος Κατρούγκαλου πρέπει να καταργηθεί διότι απαιτείται η υιοθέτηση ενός ασφαλιστικού συστήματος δίκαιου, ανταποδοτικού και ανάλογου με την εισφοροδοτική ικανότητα του κάθε πολίτη που αφενός θα μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές για το σύνολο των εργαζομένων και αφετέρου θα θεσπίσει ένα ασφαλιστικό σύστημα που δεν θα ασκείται μέσα από αυτό φορολογική πολιτική και θα εγγυάται τη βιωσιμότητα των Ταμείων και την αλληλεγγύη των γενεών και όχι την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων, ξένων προς την θεσμική έννοια ενός δίκαιου ασφαλιστικού συστήματος».

Άρθρο στο protothema.gr