Δώστε μου τη δύναμη να γίνω η φωνή σας στην Ευρώπη!

Δώστε μου τη δύναμη να γίνω η φωνή σας στην Ευρώπη, εκφράζοντας τη δυναμική παρουσία των γυναικών στο ευρωπαϊκό όραμα.

Για μια Ευρώπη ίσων δικαιωμάτων, ίσων ευκαιριών, ίσης μεταχείρισης.