Καλαντζάκου γράφει

«Δεύτερη ευκαιρία» και για τους παρόχους ιατρικών υπηρεσιών

Τους τελευταίους μήνες αυξάνονται οι περιπτώσεις ιατρών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερχρέωσης και διερωτώνται αν ο νέος νόμος για τη διευθέτηση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας μπορεί να τους παράσχει δυνατότητες να αντιμετωπίσουν τις δυσχέρειές τους. Η απάντηση είναι καταφατική -χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο νέος νόμος παρέχει «αυτόματες» λύσεις.

Διαβάστε το άρθρο της Ιωάννας Καλαντζάκου στο περιοδικό του Ι.Σ.Α. “Ενημέρωση των Γιατρών”, όπου επιχειρεί να κάνει μια «χαρτογράφηση» των δυνατοτήτων που δίνει η νέα νομοθεσία.

άρθρο Ιωάννα Καλαντζάκου