Ανάπτυξη και αξιοπιστία: Η Ελλάδα αλλάζει πρόσωπο

Μέσα σε επτά μήνες από την ανάληψη της εξουσίας, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αλλάξει το πρόσωπο της ελληνικής οικονομίας.

Σε έμπρακτη επιβεβαίωση των επαγγελιών της ότι αναλάμβανε έχοντας πλήρη γνώση των προβλημάτων και συνεκτικό, κοστολογημένο οικονομικό πρόγραμμα, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη οδήγησε ήδη την Ελλάδα σε αναβάθμιση της φερεγγυότητάς της από τον οίκο Fitch και στην πρώτη από το 2009 έκδοση 15ετούς ομολόγου, η διάρκεια του οποίου ξεπερνά το 2032, έτος μέχρι το οποίο ισχύει η «προστασία» της συμφωνίας του 2018 με τους δανειστές της χώρας.

Η εντυπωσιακή ανταπόκριση των επενδυτών στο νέο ομόλογο αποτελεί «ψήφο εμπιστοσύνης» στο μήνυμα οικονομικής σταθερότητας και έμφασης στην ανάπτυξη, στο οποίο επιμένει προσωπικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς οι ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης είναι ο μόνος τρόπος οριστικής εξόδου της χώρας από την κρίση.

Πραγματικά, η διασφάλιση ενός σταθερού υψηλού αναπτυξιακού ρυθμού αποτελεί μονόδρομο για να καλυφθεί το κενό στις επενδύσεις, που σήμερα ανταποκρίνονται στο 50% των αναγκών της οικονομίας, και να δημιουργηθούν νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Μόνο έτσι θα επιστρέψουν στην Ελλάδα οι εκατοντάδες χιλιάδες νέοι μας που έφυγαν στο εξωτερικό αποστερώντας τον τόπο από πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο, αλλά και θα διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους της χώρας που παραμένει εξαιρετικά υψηλό.

Και, βέβαια, μόνο με υψηλή ανάπτυξη θα επιτευχθεί η μεγέθυνση της οικονομίας που είναι απαραίτητη για τη μείωση της φορολογίας, τη βιωσιμότητα του νέου δίκαιου, ανταποδοτικού ασφαλιστικού συστήματος και για την εξεύρεση πόρων που θα χρηματοδοτήσουν την κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης και τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών

Ακριβώς για τον λόγο αυτό ο πρωθυπουργός και το κυβερνητικό επιτελείο οργανώνουν για πρώτη φορά ένα καθολικό αναπτυξιακό πρόγραμμα με στόχο την εκμετάλλευση όλων των διαθέσιμων πόρων και τον συντονισμό των κρατικών υπηρεσιών, ώστε να μην υπάρχει απώλεια κονδυλίων ή διάθεσή τους σε αποσπασματικά ή ευκαιριακά έργα.

Όπως εξήγγειλε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, το νέο ΕΣΠΑ της περιόδου 2012-20127 θα χρησιμοποιηθεί ως μακρόπνοο χρηματοδοτικό εργαλείο για τον μετασχηματισμό της οικονομίας σε συντονισμό με το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο. Το σχέδιο αυτό θα αναπτυχθεί σε ένα συνολικό πρόγραμμα κρίσιμων δράσεων με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και τους τομείς όπου η χώρα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα αποτελέσει κεντρικό εργαλείο αναπτυξιακής στρατηγικής, ώστε να χρηματοδοτηθούν κρίσιμα έργα για την ενέργεια και την πράσινη ανάπτυξη καθώς και για την ενίσχυση ορεινών και νησιωτικών περιοχών με έντονο αναπτυξιακό έλλειμμα. Και στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές της χώρας προωθείται ως βασικό αίτημα η χρήση των επιστροφών από τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων στρατηγικών επενδύσεων καθώς και ο λεγόμενος «μηχανισμός εξομάλυνσης» που θα επιτρέψει τη μεταφορά μέρους του υπερπλεονάσματος κάθε έτους στον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς.

Με τη σταδιακή, αλλά θεαματική αυτή ανάκτηση της διεθνούς εμπιστοσύνης προς τη χώρα θα επιτευχθεί και ο μεγάλος διαπραγματευτικός στόχος της κυβέρνησης: να μειωθεί το ποσοστό των συμφωνημένων πρωτογενών πλεονασμάτων, ώστε να απελευθερωθούν ακόμη περισσότερα κεφάλαια για την ανάπτυξη αλλά και για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Στον αναπτυξιακό στόχο συντονίζεται όχι μόνο η χρηματοδοτική, αλλά και η διοικητική πολιτική. Ήδη προωθείται συστηματικά η απλούστευση των αδειοδοτήσεων, η πολυπλοκότητα των οποίων αποτελούσε μόνιμη πληγή για τις επενδύσεις, και η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων που κρατούν χαμηλά τη χώρα στους δείκτες της διεθνούς ανταγωνιστικότητας.

Επτά μόλις μήνες μετά την κυβερνητική αλλαγή, η ελληνική οικονομία παρουσιάζει ήδη νέο πρόσωπο. Η καταναλωτική και επιχειρηματική εμπιστοσύνη στην οικονομία έχει βελτιωθεί εντυπωσιακά. Οι εταίροι μας αναγνωρίζουν τη σοβαρότητα που διέπει την κυβερνητική προσέγγιση. Οι βάσεις για μία νέα πορεία έχουν τεθεί. Και η κυβέρνηση πείθει κάθε μέρα ότι ο αναπτυξιακός στόχος θα παραμείνει πρώτη προτεραιότητα μέχρι να γίνει η Ελλάδα ο τόπος που μας αξίζει!