Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων

H Ιωάννα Καλαντζάκου είναι εν ενεργεία Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιστημονικού Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων. 
Κατά την διετία 2005-2007 συμμετείχε στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του Πτωχευτικού Κώδικα.
Έχει δημοσιεύσει άρθρα με θέματα Εμπορικού Δικαίου και ιδιαίτερα αναφορικά με το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο.

  1. Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του ΣΤ’ Κεφαλαίου ΠτΚ (εξυγίανση των επιχειρήσεων, άρθρα 99 επ. ΠτΚ) (Ιστοσελίδα www.syneemp.gr, 24-11-2011)
  2. Παρατηρήσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του νέου Πτωχευτικού Κώδικα (Ιστοσελίδα www.syneemp.gr, 27-01-2009)

Επίσης ήταν ομιλήτρια σε ετήσια Συνέδρια του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων. Συγκεκριμένα:

  1. Στο 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου που έγινε στο Ναύπλιο απο 6 έως 8 Νοεμβρίου 2015 με θέμα: “Σύγχρονα ζητήματα της οικογενειακής επιχείρησης”.
  2. Στο 23ο Πανελλήλιο Συνέδριο Ελλήνων Εμπορικολόγων που έγινε στην Αλεξανδρούπολη τον Νοέμβριο του 2013  με θέμα: ” Η αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας” ήταν εισηγήτρια με θέμα:  “Η ποινική αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας”
  3. Στο 20ό Πανελλήλιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου που έγινε στα Καμένα Βούρλα Φθώτιδος τον Οκτώβριο του 2010 για “την είσπραξη των εμπορικών απαιτήσεων” ήταν ομιλήτρια σε στρογγυλό τραπέζι  με θέμα “Το αδιέξοδο διέξοδο της αγοράς ως συνέχεια της οικονομικής κρίσης”. 
  4. Στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Εμπορικολόγων που έγινε στην Πάτρα τον Νοέμβριο 1996 με θέμα “τα σύγχρονα προβλήματα του πτωχευτικού δικαίου και προτάσεις νομοθετικής ρυθμίσεως” ήταν εισηγήτρια στα παρακάτω θέματα:
  • “Πτωχευτικό Δίκαιο: Η Διάσωση των επιχειρήσεων και ο προληπτικός συμβιβασμός”
  • “Ποινική αξιολόγηση και προσωπική κράτηση στην πτωχευτική διαδικασία. Ανάγκη εκσυγχρονισμού του ποινικού ελέγχου των πτωχεύσεων”