Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE)

Η Ιωάννα Καλαντζάκου σήμερα είναι επικεφαλής της Ελληνικής αντιπροσωπείας στο συμβούλιο των Δικηγορικών συλλόγων της Ευρώπης.
Το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE) είναι το αντιπροσωπευτικό όργανο περίπου ενός (1) εκατομμυρίου δικηγόρων, μέσω των δικηγορικών συλλόγων – μελών, από τριάντα μία (31) χώρες-πλήρη μέλη και έντεκα (11) συνεργαζόμενες χώρες και παρατηρητές.
Είναι διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με έδρα το Βέλγιο. Από την ίδρυσή του, το 1960, μέχρι σήμερα, πρωτοπορεί στην προώθηση των απόψεων των Ευρωπαίων Δικηγόρων και στην υπεράσπιση των νομικών αρχών στις οποίες βασίζονται η δημοκρατία και το κράτος δικαίου.
Το CCBE αναγνωρίζεται ως η φωνή του ευρωπαϊκού νομικού επαγγέλματος αφενός από τους εθνικούς δικηγορικούς συλλόγους και αφετέρου από τα ευρωπαϊκά όργανα. Δρα ως σύνδεσμος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ευρωπαϊκών εθνικών δικηγορικών συλλόγων. Στο πλαίσιο αυτό, έχει τακτικές θεσμικές επαφές με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και με μέλη και στελέχη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ασχολούνται με θέματα σχετικά με το δικηγορικό επάγγελμα.
Επιπροσθέτως, συνεργάζεται στενά με νομικούς οργανισμούς και εκτός Ευρώπης.
Στόχοι του CCBE
Ως διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός, το CCBE εκπροσωπεί τους ευρωπαϊκούς δικηγορικούς συλλόγους στις κοινές επαφές που έχουν με ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα. Επίσης, εκπροσωπεί τα μέλη του στις επαφές τους με άλλες δικηγορικές ενώσεις ανά τον κόσμο, σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος για το νομικό επάγγελμα, όπως ο αγώνας κατά της τρομοκρατίας και άλλες μορφές σοβαρών εγκλημάτων και η δυνατότητα των δικηγόρων να ασκούν παγκοσμίως το επάγγελμά τους ελεύθερα και ανεμπόδιστα.
Μεταξύ των σημαντικότερων αποστολών του CCBE, είναι η υπεράσπιση του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών. Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι τα δικαιώματα της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και της προστασίας του πελάτη με την εξασφάλιση του σεβασμού στις βασικές αξίες του επαγγέλματος.
Χαρακτηριστικό στοιχείο της δουλειάς του αποτελεί η εργασία του σε ευρωπαϊκά διασυνοριακά ζητήματα, στο μέτρο που αυτά επηρεάζουν τους δικηγόρους.
Συνεργάστηκε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έκδοση μιας σειράς Ευρωπαϊκών Οδηγιών που ρυθμίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι δικηγόροι ασκούν το επάγγελμα σε άλλα κράτη-μέλη, είτε παρέχοντας προσωρινές υπηρεσίες, είτε μέσω εγκατάστασης ή επανακατάρτισης.
Υπάρχουν και πολλά άλλα ζητήματα που απασχολούν τους δικηγόρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τα οποία αποτελούν μέρος της καθημερινής ενασχόλησης του CCBE. Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγονται ιδίως ο αντίκτυπος του δικαίου του ανταγωνισμού στις βασικές αξίες του νομικού επαγγέλματος, η σχέση μεταξύ των καθηκόντων των δικηγόρων (και μέσω αυτών, των δικαιωμάτων των πολιτών) και των καθηκόντων των κυβερνήσεων να παρέχουν ασφάλεια στους πολίτες καθώς και ο αντίκτυπος της παγκοσμιοποίησης και απελευθέρωσης της αγοράς στο νομικό επάγγελμα.