Διημερίδα Ένωσης Ελλήνων Νομικών e-Θέμις- «Προστασία της κυρίας κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διημερίδα της Ένωσης Ελλήνων Νομικών e-Θέμις, σε συνεργασία με το ΚΕΔΙΒΙΜ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «το Δίκαιο των Ακινήτων».

Ένα θέμα πολύ επίκαιρο και σημαντικό καθώς τα ακίνητα διαχρονικά αποτελούν βασική επενδυτική επιλογή των Ελλήνων και πυλώνα ανάπτυξης της χώρας. Επιβάλλεται συνεπώς, θεσμική μεταρρύθμιση τόσο σε επίπεδο ταχύτητας και ευελιξίας όσο και σε επίπεδο αλλαγής της φορολογικής πολιτικής ώστε τα ακίνητα να μην αποτελούν εύκολο στόχο φορολογίας και ποικίλων άλλων βαρών.

Είχα την τιμή να συμμετέχω ως εισηγήτρια με θέμα «την προστασία της κυρίας κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών» στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του νέου πτωχευτικού (ν4738/20)και τη παροχή δεύτερης ευκαιρίας για τη διάσωση της.

Η εξέλιξη στην οικονομία περισσότερο απο τον νόμο, είναι εκείνη που θα δώσει τις κρίσιμες απαντήσεις!