Λύση τα συλλογικά σχήματα

Σχόλιο στην εφημερίδα Απογευματινή (22 Φεβρουαρίου 2002)