Και δεύτερη ευκαιρία σε όσους χρεοκόπησαν

Απογευματινή της Κυριακής (30 Ιουλίου 2006)