Απόφαση για την Ολυμπιακή

Άρθρο στην εφημερίδα Απογευματινή (24 Σεπτεμβρίου 2004)