Όροι Χρήσης

Καλώς ήλθατε στον επίσημο δικτυακό ιστότοπο ioannakalantzakou.gr της Ιωάννας Χρ. Καλαντζάκου, Δικηγόρου Αθηνών, τ. Αντιπροέδρου ΔΣΑ, Αντιπροέδρου Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τους ακόλουθους όρους χρήσης που διέπουν τον παρόν δικτυακό τόπο (ιστοσελίδα) και σε περίπτωση που διαφωνείτε έστω και με ορισμένους από αυτούς παρακαλείστε να μην κάνετε χρήση αυτού. Εφόσον χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αυτό σημαίνει ότι έχετε προηγουμένως διαβάσει ανεπιφύλαχτα τους παρόντες όρους χρήσης. Παρακαλείστε να ελέγχετε τους όρους χρήσης κάθε φορά που επισκέπτεστε την παρούσα ιστοσελίδα καθώς ενδέχεται να τροποποιούνται και ανανεώνονται όποτε κρίνεται αναγκαίο.

Αποποίηση Ευθύνης

Δε φέρουμε ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει σε οποιονδήποτε από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή /και στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτήν.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο δικτυακού του τόπου να είναι όσο το δυνατόν επίκαιρο, ασφαλές και χωρίς σφάλματα, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται απόλυτα την ακρίβεια και ορθότητα των στοιχείων/ πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να αξιολογεί τον εκάστοτε δημοσιευμένο περιεχόμενο και ουδεμία ευθύνη ενέχουμε για τυχόν κίνδυνο ή ζημία που υποστεί ο χρήστης από την χρήση του περιεχομένου αυτού.

Πνευματική – Βιομηχανική Ιδιοκτησία – Απαγόρευση Αναδημοσίευσης

Το σύνολο του περιεχομένου των πληροφοριών καθώς και των υπηρεσιών που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στον εκάστοτε δικαιούχο της, ενώ προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των

διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την έχουμε λάβει άδεια χρήσης για τις δικές μας αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό διαχειριστή της ιστοσελίδας. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης μας. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν τον δικτυακό τόπο με το εμπορικό σήμα προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στην παρούσα ιστοσελίδα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

Ιστοσελίδες Τρίτων

Η ιστοσελίδα μας, παρέχει σε ορισμένα σημεία παραπομπές (hyperlinks) σε άλλους δικτυακούς κόμβους (site). Η περιήγηση των χρηστών σε αυτούς γίνεται αποκλειστικά και μόνο με δική τους ευθύνη. Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων ή υπεσυνδέσμων (links, hyperlinks) προς άλλες ιστοσελίδες, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται σε αυτές.

Αλλαγές στην ιστοσελίδα

Διατηρούμε πάντοτε το δικαίωμα να αλλάξουμε ή να καταργήσει οποιοδήποτε τμήμα ή και ολόκληρη την ιστοσελίδα χωρίς σχετική προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών. Οι χρήστες της ιστοσελίδας δεν δύνανται να έχουν ουδεμία αξίωση αποζημίωσης εάν δεν δύνανται να χρησιμοποιήσουν τον παρόν δικτυακό τόπο και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Πολιτική Απορρήτου

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών πού παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη, από την παρούσα ιστοσελίδα, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του χρήστη με την Πολιτική Απορρήτου, που είναι αναρτημένη στην παρούσα ιστοσελίδα και ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής.

Πολιτική Cookies

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της χρησιμοποιώντας τεχνολογίες, όπως cookies. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την Πολιτική Cookies η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.

Υποχρεώσεις Χρηστών

Οι χρήστες και επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου έχουν την υποχρέωση σεβασμού όλων των κανόνων του Ελληνικού και Διεθνούς δικαίου όπως και των χρηστών ηθών.

Οι χρήστες δύνανται να χρησιμοποιούν τον παρόν δικτυακό τόπο μόνο σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους Χρήσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη εξουσιοδοτημένη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, ο χρήστης συμφωνεί να μας αποζημιώσει για οιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει.

Επίλυση Διαφορών

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο. Τα μέρη συμφωνούν ότι θα καταβάλλεται προσπάθεια φιλικής επίλυσης κάθε τυχόν αναφυόμενης διαφοράς σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η φιλική επίλυση αυτών, αρμόδια για την επίλυση ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας μας, αποδέχεστε τους ανώτερους όρους, ρητά και ανεπιφύλακτα.

Τροποποίηση/Επικαιροποίηση Όρων Χρήσης και Προϋποθέσεων

Ενδέχεται να τροποποιούμε τους παρόντες Όρους Χρήσης κατά καιρούς για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές, για λόγους βελτιστοποίησης των λειτουργιών και υπηρεσιών του. Τυχόν επικαιροποιήσεις, τροποποιήσεις θα αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα με ένδειξη ημερομηνίας, ώστε να καθίσταται γνωστό ποια είναι η πλέον πρόσφατα επικαιροποιημένη έκδοση.

Αναθεώρηση: Φεβρουάριος 2019