Οι δεσμεύσεις μας για το μέλλον

Οι δεσμεύσεις μας για το μέλλον
… Εγγύηση για νέες προοπτικές

 • Συνεχίζουμε τη θεσμική μάχη για τη νομοθετική κατοχύρωση των αμοιβών και τη διατήρηση της δικηγορικής ύλης.
 • Παρεμβαίνουμε διεκδικητικά για την ελάφρυνση και τον εξορθολογισμό των φορολογικών και των ασφαλιστικών βαρών μας.
 • Αναλαμβάνουμε θεσμικές πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση του αριθμού των εισακτέων στις  Νομικές Σχολές και συμβάλλουμε στη νέα θεσμική πραγματικότητα των εξετάσεων για τη λήψη της άδειας.
 • Επαγρυπνούμε για το νομικό καθεστώς των πολυεπαγγελματικών εταιριών και τη δήθεν «απελευθέρωση» ενός ήδη ελεύθερου και ανοικτού επαγγέλματος.
 • Μεριμνούμε για τις ειδικές πληθυσμιακές κατηγορίες της δικηγορικής οικογένειας (ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι, μητέρες, έμμισθοι).
 • Επεκτείνουμε τη χρήση των ηλεκτρονικών και άλλων τεχνολογικών μέσων και εφαρμογών και την ευρυθμία του συστήματος και την αποφόρτιση της δικηγορικής καθημερινότητας με στόχο τη μετάβαση της ελληνικής δικηγορίας στην «ηλεκτρονική εποχή».
 • Προωθούμε θεσμικά και υποστηρίζουμε σε επίπεδο κατάρτισης τις εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών.
 • Εργαζόμαστε για ένα σταθερό δικονομικό πλαίσιο, προϋπόθεση νομικής ασφάλειας και επενδυτικής σταθερότητας, και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία για την κωδικοποίηση της νομοθεσίας σε κρίσιμους κλάδους.
 • Μετέχουμε ενεργά στις επιστημονικές και κλαδικές διεργασίες της νομικής κοινότητας του ευρωπαϊκού χώρου.
 • Προτείνουμε πρακτικές λύσεις για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης.
 • Επαγρυπνούμε για τη νομιμότητα μέτρων που επιδρούν στην ζωή των Ελλήνων πολιτών.
 • Συντονίζουμε τη δράση μας με επιστημονικούς φορείς της νομικής κοινότητας και της ευρύτερης ελληνικής κοινωνίας και επιδιώκουμε την εκπροσώπηση του δικηγορικού κόσμου σε εγχώρια και διεθνή fora.
 • Επεξεργαζόμαστε λύσεις βελτίωσης των υπηρεσιών και των υποστηρικτικών μηχανισμών του Συλλόγου.
 • Εκκινούμε την υλοποίηση της Λέσχης, έργου πνοής για τη δικηγορική καθημερινότητα.
 • Προωθούμε την ίδρυση παρατηρητηρίου νομοθεσίας και νομολογίας.